Realizace zeleně - Klub Zubří

Úprava svahu-položení palisád, výsadba rostlin, zakůrování

Odpočinková zóna-"neviditelný" obrubník, kameny, výsadba rostlin

Osázení skalky, založení a výsadba záhonů

Kompletní terénní úpravy, založení záhonů, výsadba dřevin, položení travních koberců

Založení nových okrasných záhonů

Příprava záhonů, výsadba

Realizace veřejné zeleně. Lázně Teplice n. Bečvou

Kompletní terénní úpravy, výsadba okrasných dřevin, založení trávníku

Obnova výsadby rostlin

Výsadba nových okrasných záhonů

Výsadba živého plotu

Příprava záhonů, výsadba kosterních rostlin

Dosadba kosterních dřevin a podsadby do původní zahrady